Ndfk

Wybierz język

Audyt

Usługi audytorskie

Świadczymy pełny zakres usług audytorskich zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.

Każde zlecenie jest prowadzone przez zespół pod kierownictwem kluczowego biegłego rewidenta, który jest odpowiedzialny za zaplanowanie i przeprowadzenie zlecenia oraz komunikację z Klientem. W toku prac Klient jest na bieżąco informowany o wynikach, w szczególności omawiane są dostrzeżone problemy i inne istotne kwestie. Zasadą naszej firmy jest bezpośredni udział biegłego rewidenta w realizacji zlecenia w siedzibie Klienta.

Ndfk sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę prowadzaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr. 3174.

Zakres naszych usług audytorskich obejmuje:

  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rewizji finansowej
  • Badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Przeglądy pakietów konsolidacyjnych
  • Badanie informacji finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych
  • Badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń spółek i inne z zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych
  • Monitorowanie sytuacji finansowej podmiotów zgodnie z warunkami umów kredytowych
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • Przekształcenia sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości na zgodne MSSF lub z polityką grupy kapitałowej
  • Przeglądy ksiąg rachunkowych, doradztwo przy zamknięciu roku obrotowego, inwentaryzacji, uzgodnieniach sald i inne usługi atestacyjne

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce - czytaj więcej.