Ndfk

Wybierz język

Księgowość i podatki

Oferujemy kompleksowe usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

W ramach standardowej usługi prowadzenia ksiąg zapewniamy dostosowanie polityki rachunkowości i planu kont do specyfiki działalności i potrzeb sprawozdawczości Klienta, sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości albo Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych i sporządzenie deklaracji podatkowych, doradztwo w zakresie bieżących  kwestii podatkowych, reprezentowanie Klienta przed urzędami.

Standardowy zakres usługi księgowych obejmuje:

 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Reprezentację przed urzędami w zakresie czynności objętych umową
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

W ramach standardowej usługi prowadzenia ksiąg oferujemy także:

 • Doradztwo w zakresie bieżących kwestii podatkowych, np. prawidłowego dokumentowania transakcji
 • Sporządzanie miesięcznego lub kwartalnego raportu dla Zarządu w ustalonym formacie
 • Doradztwo w zakresie wyboru polityki i zasad rachunkowości firmy, np. wyboru metod wyceny aktywów, sposobu i stawek amortyzacji, ewidencji i rozliczania kosztów, zasad tworzenia rezerw
 • Dostosowanie planu kont do polityki i zasad rachunkowości firmy

Dodatkowe usługi na zlecenie Klienta:

 • Usługi związane z rejestracją działalności
 • Administracja kadr i płac
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i nieruchomości
 • Ewidencja instrumentów finansowych
 • Sporządzanie raportów dla GUS i NBP, banków i innych instytucji
 • Sporządzanie raportów finansowych zgodnie z wymogami giełdy papierów wartościowych.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych według międzynarodowych lub zagranicznych standardów
 • Sporządzanie raportów konsolidacyjnych

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce - czytaj więcej.