Ndfk

Wybierz język
  • Oferujemy usługi księgowe i audytorskie, które przyczyniają się do podniesienia wiarygodności informacji finansowych oraz zapewniają ich rzetelność i zgodność z przepisami prawa.

O nas

Ndfk sp. z o.o. powstała w 2005 roku i została wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3174. Nasza firma została założona przez biegłych rewidentów, pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będących ekspertami posiadającymi szerokie doświadczenie w audycie oraz doradztwie z rachunkowości. Ndfk. sp. z o.o. wspiera działania polskich i międzynarodowych klientów poprzez świadczenie usług księgowych, sprawozdawczości finansowej i podatkowej, usług poświadczających oraz doradczych.

» czytaj więcej...

Audyt

Usługi audytorskie

Świadczymy pełny zakres usług audytorskich zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.

Każde zlecenie jest prowadzone przez zespół pod kierownictwem kluczowego biegłego rewidenta, który jest odpowiedzialny za zaplanowanie i przeprowadzenie zlecenia oraz komunikację z Klientem. W toku prac Klient jest na bieżąco informowany o wynikach, w szczególności omawiane są dostrzeżone problemy i inne istotne kwestie. Zasadą naszej firmy jest bezpośredni udział biegłego rewidenta w realizacji zlecenia w siedzibie Klienta.

Ndfk sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę prowadzaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr. 3174.

» czytaj więcej...

Księgowość i podatki

Oferujemy kompleksowe usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

W ramach standardowej usługi prowadzenia ksiąg zapewniamy dostosowanie polityki rachunkowości i planu kont do specyfiki działalności i potrzeb sprawozdawczości Klienta, sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości albo Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych i sporządzenie deklaracji podatkowych, doradztwo w zakresie bieżących kwestii podatkowych, reprezentowanie Klienta przed urzędami.

» czytaj więcej...

Usługi doradcze

Proponujemy szeroki zakres usług doradczych w zakresie systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.

» czytaj więcej...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce - czytaj więcej.